skip to Main Content

L’associació Cercle de Salut és una iniciativa promoguda per un ampli col·lectiu de persones de professions  diferents que  desenvolupen la seva activitat en  el sector salut,  interessades en la millora del sistema sanitari del nostre país per donar resposta  adequada als reptes  que planteja la societat catalana actual i a les demandes socials en matèria de salut.

El Cercle de Salut es proposa crear un  espai de reflexió en el qual  tinguin cabuda debats, elaboració d’informes, propostes i tota mena d’activitats divulgatives de experiències basades en l’evidència de la seva efectivitat i en  l’anàlisi rigorosa de les dades disponibles, que puguin suposar bases de millora i de sostenibilitat del nostre sistema de salut.

Els professionals promotors d’aquesta iniciativa volem aportar criteris i participar en els processos d’elaboració de polítiques en l’àmbit de la salut i en modernitzar el sistema sanitari, en defensa dels interessos de la ciutadania actual i de les generacions futures.

El Cercle de Salut expressa el seu ideari, amb independència de l’administració pública i vocació de transversalitat, en el document que es pot trobar en aquesta mateixa web, al qual s’hi pot adherir tot aquell que coincideixi en el seu contingut.

En l’actualitat, el Cercle de Salut està format per una Junta Directiva composada per:

Presidenta: Núria Bosch Sagrera

Vicepresident: Vacant

Tresorera: Maria Reventos Gil de Biedma

Secretari: Francesc José María Sánchez

Vocals: Josep Ganduxé Soler, Cristina Martínez Martínez, Sol Muñoz Moreno, Josep Abelló Padró, Enric Limón Cáceres, Pere Vallribera Rodríguez, Mònica Botta Santasusana, Sílvia Cordomí Saborit, Josep Lluis Lafarga Traver i Narcís Pérez de Puig.

Entitats Associades Col·laboradores:

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Consell de col·legis Farmacèutics de Catalunya
La Unió
CoMB
Hospital Sant Joan de Déu
Col.legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya
Back To Top