Skip to content

A voltes amb la internalització del transport sanitari

Com a continuació de les magnífiques reflexions del company de Junta Narcís Pérez en el post titulat “Proposició de llei per a la internalització del Transport Sanitari”, voldria afegir la doctrina interpretativa del Tribunal Suprem (STS Sala Contenciosa Administrativa, núm.…

Llegir més
Back To Top