Skip to content

AL·LEGACIONS DEL CERCLE DE SALUT EN EL TRÀMIT D’INFORMACIÓPÚBLICA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’AGÈNCIA D’ATENCIÓINTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA DE CATALUNYA

La Junta Directiva del Cercle de Salut, en data 14 d’agost proppassat, ha presentat al·secretari general del Departament de Drets Socials un escrit
d’al·legacions en el tràmit d’nformació pública de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat) (Edicte de 9 de juliol de 2023, publicat al DOGC núm. 8964, de 24.07.2023).

En l’esmentat escrit, a manera de consideració general, la Junta del Cercle de Salut posa de manifest l’encert d’aquesta iniciativa, coincidint amb el
Departament de Drets Socials en la necessitat d’impulsar l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat), així com la seva tramitació pel Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de dotar els sistemes de salut i de serveis socials del país d’un instrument que ha de permetre garantir una atenció integrada de les persones amb necessitats sanitàries i socials concurrents.

En aquest sentit, la Junta Directiva del Cercle de Salut convé en què es tracta d’una iniciativa legislativa inajornable, davant l’exigència de donar una resposta adequada a l’eclosió demogràfica de les persones grans que suposa l’augment progressiu de l’expectativa de vida i la cronificació creixent de les malalties, així com també a les necessitats sanitàries i socials concurrents de les persones amb discapacitats o malalties derivades de la salut mental, una exigència que s’ha posat de manifest d’una manera més contundent encara amb ocasió de la recent pandèmia de la COVID-19.

A aquest efecte, es crea l’AGAISS-Cat, un instrument idoni, en línies generals, per fer més resolutius els sistemes de salut i social de Catalunya davant els reptes del present i del futur.

No obstant això, en l’escrit d’al·legacions es posa de manifest que, el parer de la Junta del Cercle, la redacció proposada no garanteix els recursos
necessaris per fer efectius els seus objectius. D’aquí la necessitat d’incorporar en els pressupostos de l’AGAISS-Cat les consignacions adequades i suficients per dur a terme totes les actuacions relatives a l’atenció integrada de les persones amb necessitats sanitàries i socials concurrents, mitjançant el sistema de salut i de serveis socials de Catalunya, amb una forta implicació dels ens locals de Catalunya.

A més d’aquesta consideració de caràcter general, la Junta Directiva del Cercle de Salut ha proposat les esmenes rellevants al text articulat de l’Avantprojecte de llei que ens ocupa: accés al document.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top