Skip to content

Bones notícies per a la recerca

La Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, més coneguda com a llei d’acompanyament, ha establert tres mesures d’importància per als centres CERCA i la fundació ICREA:


1) Contractació: El contractes de promoció, gestió i transferència de resultats de l’activitat d’R+D+I que desenvolupen aquests centres es regiran pel dret privat, amb subjecció a la llibertat de pactes i adjudicació directa.

2) Règim d’incompatibilitats: Els directors d’aquests centres i els investigadors que exerceixen funcions directives no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes d’aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat, molt més exigent que el règim “comú” d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració autonòmica catalana.

3) Complement retributiu: Els investigadors de la fundació ICREA que, a més la seva activitat de recerca, exerceixen funcions docents o de direcció en la universitat o en altres agents de recerca als que estiguin adscrits per conveni, poden percebre una compensació econòmica mentre durin aquestes responsabilitats addicionals, a càrrec de l’entitat d’adscripció, que serà abonada per aquesta o per la mateixa fundació ICREA segons el que estableixi el conveni d’adscripció corresponent.

Barcelona, 3 de maig de 2020.

Francesc José María
Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top