Skip to content

Direcció executiva i comitè operatiu de coordinació i implementació de l’estratègia de transformació i reforç de l’atenció primària i comunitària

El conseller de Salut ha dictat en data 11 de gener proppassat la Resolució per la qual s’assignen les funcions de direcció executiva per a la implementació de l’estratègia de transformació i reforç de l’atenció primària i comunitàries en l’àmbit del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i es crea el Comitè operatiu de coordinació i implementació de l’esmentada estratègia.

Aquesta Resolució assigna a la Direcció Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS les funcions de direcció executiva, sota la dependència directa del conseller de Salut, i crea el Comitè Operatiu de Coordinació i Implementació com a òrgan de suport, enllaç i impuls de l’execució de l’estratègia.

La Junta Directiva del Cercle de Salut amb ànim d’afavorir l’èxit de la implementació de l’estratègia, fa les següents consideracions:

  • 1) Les funcions de direcció executiva per a la implementació de l’estratègia de transformació i reforç de l’atenció primària, que es projecta sobre tots els centres d’atenció primària del SISCAT, haurien de recaure, al nostre entendre, en un càrrec del CatSalut o del Departament de Salut per poder actuar tant en l’àmbit dels dispositius sanitaris de l’ICS com de la resta de centres del SISCAT.
  • 2) L’atribució d’aquestes funcions a un directiu de l’ICS pot comprometre l’autonomia de gestió dels centres del SISCAT no gestionats per l’ICS, pensem que no respecta el model de provisió publicoprivada en què es fonamenta el Sistema Nacional de Salut de Catalunya establert a la LOSC i que contravé la mateixa llei de l’ICS.
  • 3) A la composició del Comitè Operatiu de Coordinació i Implementació entenem que hi manca la presència de les organitzacions que apleguen entitats prestadores de serveis d’atenció primària i comunitària (Unió Catalana d’Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya i ACEBA), implicats en la transformació de l’atenció primària i comunitària.
  • 4) Si el Comitè Operatiu és un òrgan de suport, enllaç i impuls de l’execució de l’estratègia de transformació i reforç de l’atenció primària i comunitària que ha de coordinar i implantar en l’àmbit del SISCAT aquesta estratègia, no sembla a priori que la representació del sector SISCAT no-ICS hagi de recaure de manera imprecisa en persones “de l’entorn”, si no tenen capacitat institucional per transmetre i dur a terme l’estratègia per implementar les mesures que es vulguin adoptar.

És per això que sol·licitem que la Resolució de referència es tramiti com una norma reglamentària i es modifiqui atribuint les funcions de direcció executiva per a la implementació de l’estratègia de transformació i reforç de l’atenció primària a un càrrec del CatSalut o del Departament de Salut, i que les persones del sector no-ICS que integren el Comitè Operatiu siguin designades pel conseller de Salut, a proposta de les entitats empresarials esmentades anteriorment, amb la finalitat que el Comitè sigui respectuós amb el model en què es fonamenta el Sistema Nacional de Salut de Catalunya i tingui l’operativitat real que necessita per desenvolupar la seva tasca.

JUNTA DIRECTIVA DEL CERCLE DE SALUT
Barcelona, 30 de gener de 2023

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top