Skip to content

El Conselh Generau d’Aran pioner en l’atenció integrada social i sanitària

Ara que estem pendents que s’aprovi la llei per a la creació de l’Agència d’Atenció integrada Social i Sanitària de Catalunya, esperem que no es demori massa quan s’enceti la nova legislatura, cal fer memòria sobre les experiències institucionals preexistents que apuntaven en aquesta integració.

El Consell General d’Aran va ser pioner a promoure la integració entre benestar social i salut. L’any 2010 va transformar l’organisme autònom Servici Aranés dera Salut, aprovant una modificació de la seva denominació i dels seus estatuts, per convertir-lo en el Servici Aranés de Benèster e Salut (BOP de Lleida núm.93, de 6 de juliol de 2010). Vaig tenir el privilegi d’assessorar aquesta transformació.

La transformació de l’ens va suposar l’adscripció de tots els centres, serveis, programes i recursos socials especialitzats propis o transferits per la Generalitat de Catalunya i els centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària transferits i els de titularitat dels Ajuntaments de la Vall d’Aran que s’integraven o adscrivien funcionalment segons correspongués.

Malgrat que funcionalment es van mantenir dues divisions al si de l’organisme autònom: la de serveis socials i la de salut, la transformació va suposar un important avenç en la governança conjunta dels dos sistemes amb un Conselh de Direccion unificat presidit pel síndic/a d’Aran que incloïa entre els seus vocals una representació dels departaments de la Generalitat competents en matèria de salut i d’acció social (actualment drets socials), des Ajuntaments de la Vall d’Aran i del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

Són evidents les diferències entre el que es pretén assolir amb la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat) i la integració en un únic organisme dels serveis socials i de salut que es va produir fa quasi tres lustres a la Val d’Aran, però tenen en comú l’objectiu d’ordenar l’organització de l’estructura administrativa i de funcionament i repensar la relació entre ambdós sistemes d’atenció a les persones partint de la seva integració.

Cal doncs reconèixer al Conselh Generau dera Val d’Aran el caràcter pioner de la seva iniciativa integradora en un moment de la història del desenvolupament dels sistemes de salut i dels serveis socials a casa nostra que no es caracteritzava precisament per la seva coordinació, ans al contrari.

Barcelona, 21 de maig de 2014.

Francesc José María Sánchez
Advocat. Secretari del Cercle de Salut.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top