Skip to content

El pla de recuperació, transformació i resiliència

S’ha publicat el proppassat 30 d’abril, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern d’Espanya en el marc del programa de la Unió Europea Next Generation EU i el Marc Financer Plurianual 2021-2027. Aquest pla nacional és el que presenta l’Estat espanyol per acollir-se al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i consta de quatre eixos principals: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

En el camp de la recerca i de la salut el Pla es desenvolupa en una de les deu polítiques palanca:

6. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut.


Les 10 polítiques palanca integren a la seva vegada 30 components o línies d’acció de les que volem destacar aquelles que, directament o indirecta, afectaran a la investigació i al sistema de salut:

16. Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial.
17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema de ciència, tecnologia i innovació.
18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut.
19. Pla Nacional de Competències Digitals (Digital skills)
23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu.
29.- Millora de l’eficàcia de de la despesa pública.

El contingut íntegre del Pla aprovat pel Consell de Ministres es pot trobar al lloc web de la Presidència del Govern (https://www.lamoncloa.gob.es)

Barcelona, 3 de maig de 2021.

JUNTA DIRECTIVA DEL CERCLE DE SALUT

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top