Skip to content

Els centres del SISCAT s’han de dotar d’un Pla de Gestió Lingüística

El proppassat 9 de maig el Servei Català de la Salut va publicar la Instrucció 02/2024 “Mesures dirigides a promoure el compliment dels drets lingüístics dels usuaris i pacients del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), que entrarà en vigor el pròxim 3 de juny.

La finalitat de la Instrucció és facilitar el compliment dels drets lingüístics de la població de Catalunya que rep atenció sanitària en el nostre sistema públic.

Els centres han de respectar el dret d’opció lingüística en les llengües oficials de Catalunya (català o castellà, o aranès d’acord amb el seu règim legal específic).

Els drets lingüístics abasten la no discriminació, l’elecció de la llengua en la relació amb els centres del sistema, l’atenció oral i escrita amb la llengua escollida, rebre la documentació sanitària i clínica i les informacions i comunicacions orals i escrites en la llengua escollida.

La Instrucció estableix l’obligació del Servei Català de Salut (CatSalut) d’incorporar una clàusula lingüística en qualsevol concert, conveni o encàrrec de gestió que subscrigui. Així com, l’obligació de les entitats proveïdores del SISCAT de complir la normativa en matèria lingüística i de l’esmentada clàusula lingüística.

Així mateix, les entitats proveïdores queden obligades a impulsar accions de formació dirigides al seu personal per fer efectius els drets lingüístics de la població i vetllar per tal que els seus professionals acreditin el nivell de formació adequada a les funcions que desenvolupin.

Tot plegat ha de quedar reflectit en el Pla de Gestió Lingüística que les entitats han d’elaborar, aprovar i implementar per donar compliment a la Instrucció, amb la finalitat de definir els continguts de la política lingüística del centre adaptat a la seva realitat. Les entitats hauran de designar un/a referent a qui correspondrà la coordinació del Pla.

Sobre les entitats proveïdores recaurà un deure de seguiment mitjançant una avaluació anual durant el primer trimestre de l’any, els resultats de la qual s’hauran de presentar al Servei Català de la Salut.

Francesc José María
Secretari del Cercle de Salut

Barcelona, 13 de maig de 2024.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top