Skip to content

LA MEDIACIÓ UNA ARMA CARREGADA DE FUTUR

Ja fa temps que la mediació pugna per fer-se un lloc en el sistema de salut per resoldre els conflictes de relació entre professionals sanitaris o entre aquests i els usuaris/pacients .

L’any 2012 es va constituir, com una associació sense afany de lucre independent de l’administració pública, la SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT (en endavant SCMS), a la que actualment estan associades més de vint-i-cinc entitats del sector (associacions empresarials, ICS, col·legis professionals, associacions de pacients i altres organitzacions) que representen als diferents agents que interactuen en el marc de la relació clínico-assistencial : pacients, professionals i organitzacions sanitàries.

La implantació de la mediació com a forma de resolució alternativa al la via judicial dels conflictes que poden sorgir no acaba de reeixir (excepció feta de la denominada mediació intercultural), possiblement per desconeixement de l’instrument o per desconfiança, a dosis que no és possible mesurar, el cert però és que malgrat els esforços esmerçats per a la utilització d’aquesta modalitat de resolució de conflictes els resultats són  pràcticament nuls, amb honroses excepcions de determinades organitzacions del sector que han subscrit convenis amb l’SCMS  o altres per promoure la mediació dins dels seus respectius àmbits.

Avui en dia més enllà d’accions formatives amb professionals de la salut per a  donar-los eines per a la gestió de conflictes i d’intervencions per resoldre’ls quan aquests sorgeixen entre aquets professionals sanitaris, la intervenció per resoldre la  conflictivitat entre professionals/organitzacions i usuaris o pacients es pràcticament nul·la.

Institucionalment la mediació i altres formes de gestió alternativa de conflictes rep el suport de les administracions públiques, al menys de paraula, i fins i tot el no nat Pacte Nacional de Salut  de Catalunya de 2014 en un dels seus pactes, assolit per unanimitat, establia la necessitat d’impulsar i promoure a les entitats que treballen en l’àmbit de la mediació, i aquesta es va convertir en un dels eixos estratègics de l’acció política del Govern de la Generalitat.

Davant la necessitat d’endegar accions de sensibilització l’SCMS per incorporar el valor de la cultura de la pau i el diàleg en el nostre sistema de salut que acabi sent un tret característic que l’identifiqui com ho són la universalitat, l’equitat d’accés, la igualtat de tracte, l’atenció de l’atenció centrada en la persona, etc.. l’SCMS organitza el primer congrés estatal de “Mediación en Salud” que es celebrarà a Barcelona els propers dies 7 i 8 de juny de 2018, el programa del qual el podeu trobar als següents enllaços www.geyseco.es/mediacionsalud2018 i també al lloc web de l’associació  www.mediacioensalut.org

Aquesta iniciativa pretén fer una posada en comú de les diferents iniciatives que s’estan desenvolupant a l’Estat espanyol així como ser un lloc de trobada i intercanvi d’experiències de tots aquells que d’una manera o altra estan contribuint a la difusió i implantació de la gestió alternativa de conflictes.

La situació política actual en la que la desviació de la norma jurídica comporta un conflicte obert que s’està resolent per la via coercitiva que cada cop polaritza més les posicions de les dues parts enfrontades (Estat espanyol i moviment independentista) i en la que es confon força amb poder desconeixent que el poder més fort i durador és el poder de l’afecte, necessitaria d’una bona dosi de cultura pau i diàleg i  d’aquesta cultura la mediació és un dels seus màxims exponents.

 

Francesc José María Sánchez

Advocat

President d’honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut

Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top