Skip to content

La “Nova Normalitat” modifica la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut

El Reial Decret llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària que patim, que es va publicar el dia 10 de juny al BOE, introdueix algunes modificacions a la Llei de Cohesió i Qualitat del SNS:

1) Dues modificacions a l’article 65 que és el que regula les actuacions coordinades en salut pública i seguretat alimentària són menors: canvia el nom del Ministeri de Sanitat i Consum per l’actual de Ministeri de Sanitat, i quan fa referència a la informació que li han de trametre les comunitats autònomes substitueix l’expressió “immediata” per “urgent”.

A més a més amplia els mecanismes per a la realització d’accions coordinades:

  • a. Coordinació i reforç de la Xarxa de Laboratoris de Salut Pública (en l’anterior redactat només es parlava de la configuració de la xarxa).
  • b. Reforç dels sistemes d’informació epidemiològica per a la presa de decisions i dels corresponents programes de promoció, prevenció i control de malalties, quan els seus efectes transcendeixin l’àmbit autonòmic (a l’anterior redactat només s’establia la coordinació dels sistemes d’informació per a les malalties més prevalent i no es deia que aquesta informació es trametia per a la “presa de decisions”)
  • c. Activació o disseny de plans i estratègies d’actuació per afrontar emergències sanitàries (nou).

2) Afegeix un nou article 65 bis amb el següent títol: “aportació d’informació al Ministeri de Sanitat en situacions d’emergència per a la salut pública”, establint l’obligació de les comunitats autònomes d’aportar amb caràcter immediat la informació epidemiològica i la relativa a la capacitat assistencial i la identificació de les persones responsables d’aquesta, així com les mesures de prevenció, control i contenció que s’hagin pres per les mateixes CCAA i pels ens locals del seu territori. Serà el Ministeri qui establirà en quins termes s’ha de comunicar la informació requerida. Es preveu una convocatòria urgent del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salut només per informar de les accions, res diu que aquest organisme hagi de prendre les regnes de la situació com a govern federal del SNS que és el que hauria de ser.

Totes les modificacions plantejades a criteri de qui subscriu estan encaminades a què el Ministeri de Sanitat en una situació d’emergència sanitària tingui d’inici tots el coneixement per actuar com autoritat delegada competent plenipotenciària com ha estat durant la crisi de la COVID-19.

Barcelona, 11 de juny de 2020.

Francesc José María Sánchez
Secretari del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top