Skip to content

La Salut del Planeta, la nostra Salut.

“Canvi climàtic”, “Salut Global”, “ODS-Agenda 2.030” són paraules que sentim sovint, que utilitzem i fins i tot una gran part d’institucions i empreses ja comencen a tenir-les com a objectius del seus plans estratègics. Aquest és un pas, que denota la sensibilitat que és té davant  l’emergència climàtica, si bé no és en cap cas suficient.

Si tenim present en números que representa les conseqüències del canvi climàtic en la nostra salut, no només en termes mundials sinó també en el nostre país, hauríem de ser conscients que la nostra resposta és excessivament lenta. Si parlem de morts evitables, a nivell mundial la OMS les xifra en 7 millos/any , l’Agència Europea del Medi ambient quantifica que a Europa es moren 370.000 persones a l’any per les conseqüències del canvi climàtic i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona anualment en són 3.500.

A què són degudes aquestes morts evitables? Les causes són conegudes per tots nosaltres.

La contaminació atmosfèrica deguda als combustibles fòssils que generen partícules petites en suspensió (PM 2,5) provoca complicacions respiratòries, cardiovasculars i renals i efectes en la salut mental i en la reproducció.

L’augment de les temperatures extremes, les conegudes onades de calor cada vegada més freqüents, generen cops de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment molt greus que requereix atenció mèdica immediata,  i exacerbació de les malalties cròniques i deshidratació que pot tenir efectes sobre la salut especialment en les persones majors de 75 anys i els infants menors de 4 anys.

L’augment sostingut de la temperatura planetària, provoca escalfament dels oceans, i aquest augment de temperatura crea un nou escenari on es generen noves reaccions químiques a partir del C02 produint substàncies que són tòxiques pels humans de forma directa o indirecta a través de la ingesta de peix i marisc. Cal afegir a més a més la introducció de les micropartícules dels plàstics que evoquem als oceans i que ja han entrat a la cadena tròfica.

Aquest augment sostingut de la temperatura planetària també fa que les espècies animals que actuen com a vectors de transmissió o com a hostes primaris de patògens s’estiguin desplaçant cap a latituds més temperades, com la nostra,  provocant  en aquestes zones malalties inexistent i que ara ja són autòctones.  A Catalunya, l’any 2.019 es va produir el primer cas de dengue autòcton.

I també important, són els efectes dels fenòmens meteorològics extrems, l’alteració del règim de precipitacions, sequeres, inundacions i risc d’incendis causen víctimes directes, actualment ja es xifren en 60.000  morts a l’any a tot el món.

Queda clar que la salut humana és inseparable de la salut del nostre planta, la OMS insisteix en  que crisi climàtica és sinònim de crisi de salut, i aquest és un dels reptes més importants que  també  tenim com a sistema sanitari,  ja que el sistema sanitari és un doble actor en aquesta crisi. És receptor del problemes de salut generats per la crisi climàtica, però també és causant d’aquesta crisi. En la taula rodona d’aquest dimecres “Impacte i oportunitats del sistema sanitari en el canvi climàtic” en parlarem.

Dra. Mònica Botta
Presidenta del Cercle de Salut

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top