Skip to content

MODIFICACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

Es troba en període d’informació i audiència pública el projecte d’Ordre per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, VI i VII del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització. Aquesta serà dictada a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en matèria de bases i coordinació general de la sanitat, prèvia aprovació pel Consell Interterritorial del SNS.

L’Ordre actualitza diferents apartats de la cartera comuna de serveis, a saber:

  1. Cribratges neonatals (malalties  endocrino-metabòliques, hipoacúsia) i prenatals (malalties cromosòmiques, ITS, càncer de mama i de cèrvix).
  2. Atenció a la salut bucodental a l’atenció primera,  especialment a la població infantil i juvenil fins els 14 anys i majors de 14 anys amb discapacitat intel·lectual o física  limitant de la mobilitat dels membres superiors que no permeti l’autocura necessària .
  3. Serveis de l’àrea de genètica (diagnòstic genètic preimplantacional, atenció a pacients i familiars en l’àrea de les malalties de base genètica, anàlisis genètics o genòmics…).
  4. Prestació de nutrició enteral domiciliària (NED) a pacients amb malaltia renal crònica en hemodiàlisi.
  5. Altres : medicina nuclear, lector ocular, vàlvula endobronquial per a fuga aèria persistent.

La finalitat perseguida és l’actualització i concreció de la cartera comuna de serveis i la clarificació d’alguns aspectes del seu contingut per donar cobertura a determinades necessitats sanitàries per a diferents col·lectius de pacients i facilitar-los una millor qualitat de vida.

Aquesta Ordre queda vinculada a la Reforma 3 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR),  i, teòricament, amb l’aplicació del fons europeu de recuperació (Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència -MRR-) i s’haurà de complir amb l’Ordre HFP/10312/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Ara bé, com estableix el Reglament del MRR,  el període temporal del PRTR és 2020-2026 i les noves prestacions de la cartera de serveis vindran per quedar-se. A més les  ajudes del Mecanisme, en principi, no substitueixen les despeses pressupostàries ordinàries dels estats membres.  Haurem de veure com queda finalment el seu finançament amb aquests fons.

Des d’un punt de vista jurídic i assistencial no hi ha res que objectar al projecte d’Ordre. Ens hem de felicitar per l’ampliació de la cartera comuna de serveis pel que suposa de  millora de l’atenció als ciutadans. Això no obstant, creiem que no està ben resolt el  finançament del sobre-cost que hauran d’assumir finalment les CCAA que són les que tenen transferida l’execució de les prestacions sanitàries.

Confiant en que el MRR financi íntegrament les noves prestacions aquest finançament serà temporal fins a 2026.

Segons la memòria que acompanya el projecte d’Ordre el sobre-cost global de l’ampliació de la cartera de serveis és de 52’6 M€, que serà recurrent, amb els corresponents increments, en els successius exercicis pressupostaris.

La única previsió de finançament, més enllà del derivat del PRTR, està relacionat amb l’atenció de la salut bucodental i només per aquest exercici 2022, per estar disponible una partida  de 44 M€  en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any amb aquesta finalitat sent l’impacte econòmic calculat per a l’assistència a la població del Sistema Nacional de Salut  de 43,9 M€ (aquesta xifra no inclou l’impacte de l’assistència a mutualistes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU que és de 1’6 M€).

Amb aquesta partida pressupostària se’ns diu  en la memòria que el Ministeri de Sanitat assumirà l’impacte econòmic d’aquesta atenció. I l’impacte de la resta qui l’assumirà? Les comunitats autònomes? I quan s’acabin els fons europeus del MRR  als quals es vinculen les noves prestacions que passarà?

Aquestes incògnites sobre el finançament actual i futur de les noves prestacions haurien de quedar ben resoltes  d’entrada per a no agreujar la situació deficitària en la que es troben els serveis autonòmics de salut.

Barcelona, 14 de març de 2022.

JUNTA DIRECTIVA DEL CERCLE DE SALUT.

>> Accés a la Sol·licitud de modificació de l’Ordre.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top