Skip to content

Catalunya ja ha creat la seva Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la llei de l’eutanàsia, que va entrar el vigor el 25 de juny. Aquesta Comissió és l’òrgan encarregat de controlar, amb caràcter previ i posterior, el compliment dels Requisits legals per Obtenir la prestació de l’Ajuda per morir i resol en via administrativa les reclamacions que es planti, segons consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquest òrgan estarà constituït 11 experts en medicina, infermeria, dret, psicologia, treballs socials i societat civil que compten amb experiència acreditada en l’àmbit de l’Atenció Primària, hospitalària, sociosanitària, de salut mental o en els camps del dret sanitaris i la bioètica.

Els professionals que formaran part de la comissió són Jordi Amblàs, Mònica Povedano i Albert Tuca. Les infermeres són Cristina Montero i Verónica Vélez. Els membres especialitzats en dret són Guillem Reig, Francesc Jose María (membre de la Junta Directiva del Cercle de Salut) i Núria Terribas. D’altra banda, Pablo Hernando hi serà com a psicòleg i Begoña Lemos, com a representant del treball social. Finalment, l’expert en bioètica i medicina preventiva, Josep Maria Busquets, serà el secretari de la comissió.

Back To Top