Skip to content
  • Suposa millores en les condicions laborals dels més de 60.000 professionals del sector
  • Les entitats que hagin rebut fons addicionals Covid-19 vincularan la Retribució Variable per Objectius 2021 a la gestió de la pandèmia

(Barcelona, 10 de març)-. Les associacions empresarials La Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), i els sindicats CCOO, UGT, SATSE i Metges de Catalunya van arribar ahir, a un acord parcial en el marc del III Conveni de la Sanitat Concertada del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya).

Els punts principals de l’acord assolit són:

  •  Increments salarials, del 0,9%, a partir de l’1 de gener de 2021 i del 2%, a partir de l’1 de gener de 2022, de tots els conceptes i imports de les taules salarials. Els increments corresponents a l’any 2022 es començaran a aplicar a la nòmina del mes març i els endarreriments salarials no més tard del 31 de maig de 2022.
  • Les entitats que hagin rebut fons addicionals Covid-19 vincularan la Retribució Variable per Objectius 2021 a la gestió de la pandèmia.
  • A partir de la data de l’acord parcial, es reconeix l’abonament del nivell D de carrera professional.
  • Les organitzacions empresarials i els sindicats també s’han compromès a seguir treballant per assolir una retribució mínima garantida per a tot el personal en formació sanitària especialitzada i per al restabliment de retribucions dels treballadors i treballadores d’empreses públiques incloses al conveni.

Es mantenen obertes diverses comissions de treball com són la d’igualtat, classificació professional i salut laboral, per continuar avançant en paral·lel en les qüestions tractades a la Mesa Negociadora.

Back To Top