Skip to content

El resum dels acords presos per a la seva publicació és el següent:

  • Aprovació de l’acta de la sessió del 6 de febrer.
  • Encàrrec al president i al secretari d’organitzar un acte amb periodistes especialitzats en el món sanitari amb motiu de les properes comtesses electorals.
  • Aprovació del contracte de consultoria amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització d’un estudi sobre el finançament de la sanitat.
  • Constitució del Consell Assessor del Cercle de Salut amb els següents membres: president Miquel Bruguera Cortada; vocals: Manel del Castillo Rey, Montserrat Teixidor Freixa, Francesc García Cuyàs, Manel Peiró Posadas, Marina Geli Fàbrega, Guillem López Casasnovas, Maria Josep Arasa Alegre, Alfons Bielsa Elies i Jordi de Dalmases Balañá.
  • No plantejar oposició al registre internacional de la marca “Cercle” a favor d’una empresa alemanya dedicada al joc.
Back To Top