Skip to content

El resum dels acords presos per a la seva publicació és el següent:

  • Aprovar l’acta de la sessió del 6 de març de 2019.
  • Contractar a l’empresa MAPA Media per a l’elaboració d’un informe estratègic sobre comunicació del Cercle, amb un pressupost de 1.400 € que inclou una sessió deliberativa conjunta amb la Junta Directiva i el Consell Assessor i l’elaboració de l’informe.
  • Convocar el pròxim 5 de juny la sessió conjunta Junta-Consell per definir l’estratègia comunicativa que se celebrarà a la seu del CoMB.
  • Obrir l’agenda del lloc web del Cercle perquè les entitats col·laboradores associades anunciïn les activitats que organitzen d’interès pels nostres socis.
  • Organitzar un acte conjuntament amb el CoMB in memòriam de l’Albert Oriol Bosch i encarregar al president la seva organització. I publicar un obituari en el blog.
  • Encarregar a la vicepresidenta i el secretari que pensin un format d’acte amb motiu de les eleccions europees per celebrar durant el mes de maig.
  • Encarregar a Marc Soler l’elaboració d’un post per al blog de l’associació sobre la jubilació dels professionals sanitaris que es publicarà el mes de maig.
Back To Top