Skip to content

El resum dels acords presos és el següent:

  • Aprovar l’acta de la sessió del 15 de maig de 2019.
  • Sol·licitar pressupost al consultor en comunicació per acompanyar a l’associació en la implementació de les propostes que van sorgir a la reunió conjunta entre la Junta Directiva i el Consell d’Assessor per debatre l’estratègia de comunicació.
  • Convocar el 16 de setembre a les 18.00 hores una reunió conjunta de la Junta Directiva, el Consell Assessor i les persones que han participat en els grups de treball que no en són membres, per debatre els documents elaborats sobre Finançament i sobre Col·laboració Públic Privada.
  • Organitzar dues jornades diferenciades per a la presentació pública dels dos documents.
  • Aprovar el manifest “En defensa de la Col·laboració Públic Privada” i fer-ne difusió.
Back To Top