Skip to content

Resum dels acords presos::

 • Per unanimitat:
  • Aprovar l’acta de la sessió del 3 de juliol de 2019.
  • Aprovar el pressupost presentat per l’editorial PROFIT per a l’edició en format llibre de 300 exemplars l’informe sobre la situació de la sanitat catalana i el seu finançament  per un import de 1.263,00 € (IVA no inclòs) i el pressupost complementari de 235 € per distribuir-lo a totes les plataformes digitals en format ebook.
  • Presentar el llibre en un acte públic si és possible abans de finalitzar l’any.
  • Destinar un pressupost de 3.000€ al pla de comunicació i difusió del llibre i delegar en el president, tresorer i responsable de comunicació l’elaboració d’aquest pla.
  • Remetre a tots els membres del Consell Assessor del Cercle la última versió del document sobre col·laboració públic privada per la seva revisió final en el termini d’un mes.
  • Convocar l’assemblea general ordinària de l’associació el dia 9 de març de 2020, en la que a més d’aprovar els comptes s’haurà de renovar parcialment la Junta.
 • Per majoria :
  • No fer cap posicionament en nom del Cercle de Salut quan es publiqui la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés.

 

Back To Top