Skip to content

Resum dels acords presos:

  • Aprovar l’acta de la Junta de data 6 de novembre de 2019.
  • Fer girar l’activitat del Cercle durant 2020 entorna la defensa de la col·laboració públic privada.
  • Centrar la conferència que precedeix la celebració de l’assemblea general en el tema de la col·laboració públic privada.
  • Encarregar al grup de treball sobre CPP que tanqui definitivament el document i elevi a la Junta una proposta de Pla de treball per a l’any 2020.
  • Encarregar una anàlisi sobre l’anomenada Llei Aragonès i l’acció concertada social.
  • Preparar un informe sobre l’autonomia de gestió dels professionals a propòsit de les conclusions del Fòrum de Diàleg Professional i els 17 reptes identificats i presentar-lo al director general de Professionals del Departament de Salut.
  • Treballar amb la perspectiva que l’assemblea general ordinària de l’associació per a l’aprovació dels comptes anuals i la renovació parcial dels membres de la Junta se celebri el 9 de març de 2020.
  • Fixar la data i lloc per a la presentació pública del Llibre sobre el Finançament de la sanitat: 23 de gener de 2020 a les 18.00 hores a la Sala d’actes de la Facultat de Medicina de la UB. El mateix dia al matí es presentarà el treball a la premsa especialitzada.
  • Convocar la pròxima reunió de Junta el dia 8 de gener de 2020 a les 18.30 al seu domicili social.
Back To Top