Skip to content

Resum dels acords presos:

  • Aprovar l’acta de la sessió del dia 2 de desembre de 2019.
  • Presentar als responsables del Departament de Salut i del CatSalut el llibre sobre finançament de la sanitat, abans de la seva presentació pública el pròxim 30 de gener a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UB, i convidar-los a assistir-hi.
  • Aprovar el document “El Cercle de Salut davant la Col·laboració Públic Privada (En defensa del sistema sanitari públic)” i ajornar  la concreció de  les accions a realitzar entorn a aquest document per promoure el debat polític.
  • Ajornar la creació del grup de treball sobre autonomia de gestió dels professionals.
  • Posposar fins a la següent reunió de Junta directiva la convocatòria formal de l’Assemblea General i de les eleccions parcials a Junta.
  • Establir el següent calendari de reunions:
    • 5 de febrer de 2020 a les 18.00 hores al domicili social del Cercle.
    • 9 de març de 2020 a les 17.00 hores al mateix lloc on es celebrarà l’Assemblea general (pendent de confirmar).
Back To Top