Skip to content
 • Aprovar l’acta de la sessió de la Junta de data 10 de juny de 2020.
 • Aprovar la proposta de document llibre sobre les experiències durant el període d’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-19, contingut i metodologia, presentada per Mapa Media i encarregar a la Comissió composta pels membres de la Junta Lluis Bohigas, Maria Reventós, Cristina Martínez i Marc Soler, que, amb el suport de Josep Martí, desenvolupin la proposta donant contingut als diferents capítols.
 • Aprovar la proposta d’honoraris de Mapa Media de 10.000 € (IVA no inclòs).
 • Obrir un perfil a linkedin i l’ús de la plataforma webinars per a la celebració de les activitats del Cercle.
 • Elevar a la propera assemblea general del Cercle la proposta de sol·licitar la declaració d’utilitat pública de la nostra associació.
 • Revocar els poders per administrar que encara ostenten els Srs. Miquel Bruguera Cortada iJosep Fusté Sugrañes, expresident i extresorer del Cercle respectivament.
 • Atorgar poders per administrar al president i a la tresorera de l’associació, Sr. Lluís Bohigas Santasusagna i Sra. Maria Reventós Gil de Biedma, respectivament, amb les mateixes facultats que es van atorgar als seus antecessors per acord de la junta de 22 de febrer de 2017, perquè puguin exercir-les de forma solidària.
 • Convocar l’Assemblea general ordinària del Cercle de Salut el pròxim dia 22 de setembre de 2020, a les 19.00 hores, presencialment i per videoconferència, a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, al carrer Girona, 66 de la Ciutat comtal, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general de 23 de gener de 2019.
 2. Informació de la proclamació de candidats fruit de la convocatòria d’eleccions parcials i de la composició i distribució de càrrecs de la nova junta directiva.
 3. Discussió i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de 2019.
 4. Discussió i aprovació si escau, dels comptes anuals de 2029.
 5. Aprovació de la proposta de Pla de treball 2020.
 6. Aprovació del pressupost per a l’any 2020.
 7. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública de l’associació.
 8. Modificació d’estatus per preveure les reunions i pressa d’acords per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació.
 9. Torn obert de paraules.
 • Adhesió al “DECÀLEG PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA” elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, la Societat Catalana de Gestió Sanitària, el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya.

 

Back To Top