Skip to content

La premsa s’ha fet ressò de l’estudi del professor Guillem López Casasnovas i Roger Sabater Mezquita del Centre de Recerca en Economia i Salut de la UPF, que actualitza el que, per encàrrec del Cercle de Salut, sota el títol “La malaltia de la sanitat catalana: finançament i governança”, va realitzar el 2020 aquest  centre de recerca.

L’estudi fet públic avui porta per títol “La insuficiència financera de la sanitat catalana revisitada. La despesa sanitària en el context de la comparativa de països avançats”. Els resultats de l’estudi són els següents: una insuficiència del finançament de la despesa pública entorn dels 3.000 M€ l’any 2021, que suposa un tancament de la bretxa de finançament públic dels quasi 5.000 M€ establerts en l’anterior treball a 3.000 M€ en l’actualitat, que en part s’explica per l’increment de recursos per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Està per veure si la resposta econòmica donada es podrà continuar mantenint en el futur.

Trobareu l’informe en el següent enllaç: Health Policy Paper 7 – “La insuficiència financera de la sanitat catalana revisitada. La despesa sanitària en el context de la comparativa de països avançats”

Back To Top