Skip to content

El Cercle de Salut va organitzar el passat 27 d’abril una sessió a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) per reflexionar sobre els canvis que la pandèmia de la COVID-19 ha propiciat en les organitzacions sanitàries. La jornada va comptar amb la conferència del director assistencial de CatSalut, Dr. Ignasi Carrasco,  “Palanques de canvis” i la taula rodona “Respostes després de la pandèmia. Del que hem après al que estem fent” on   van participar el director de RRHH de l’Hospital del Mar, Sr. Pau Gomar; la directora d’Infermeria de l’Hospital de Granollers, Sra Saray Alen; la directora assistencial de la  Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Dra. Rocío Cebrián; el president del Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Dr. Jordi Casas; i el director d’Atenció Primària Metropolitana Sud, Dr. Lluís Esteve. L’acte va estar moderant per la vocal de la junta del Cercle de Salut i Directora Mèdica de l’Hospital de Granollers, Dra. Mònica Botta.

El Dr. Carrasco va explicar quines mesures està aplicant CatSalut arran de la pandèmia i que segueixen les línies del Pla de Salut de la Catalunya (2021-2025). Aquestes mesures es vehiculen al voltant de l’accessibilitat i l’accés dels ciutadans al sistema, les reordenacions de la cartera de serveis, els sistemes de pagament i les inversions i les tecnologies de la informació i la comunicació.

En la seva intervenció, el Dr. Carrasco es va centrar en aquelles Respostes després de la pandèmia. Del que hem après al que estem fenRespostes després de la pandèmia. Del que hem après al que estem fent, perquè “la COVID-19 encara no ha acabat”. Així, va anunciar accions com el nou Respostes després de la pandèmia. Del que hem après al que estem fent un pla pilot de gestió de baixes per incapacitat laboral a l’hospital que ha començat a l’Hospital Taulí de Sabadell o el desplegament de la nova cartera de serveis de l’Atenció Primària amb la recent aparició del nou rol professional per la salut comunitària: els Referents de Benestar Emocional a l’Atenció Primària. Quines són, doncs, les palanques per aplicar aquests canvis, segons el Dr. Carrasco? La resposta es troba en els sistemes de pagament que s’han d’orientar a la integració de serveis, el foment del lideratge i l’autonomia dels professionals i la visió sistèmica: “Hem de fer un esforç i comptem amb la tot sistema per tirar-ho endavant”, va concloure.

A la taula rodona, els professionals van explicar quins canvis i transformacions han introduït en les seves organitzacions a partir de l’experiència de la COVID-19 per millorar no només l’atenció als pacients sinó el benestar dels professionals. Moltes d’aquestes iniciatives estan orientades a la salut emocional dels professionals, accions de flexibilitat i conciliació, forment de la participació i reforç del lideratge, redefinició de rols i competències per la millorar l’eficiència, la captació activa i retenció del talent, i millores en la comunicació i la col·laboració entre entitats.

Podeu veure el contingut de la sessió aquí:

Back To Top