Skip to content

La Junta directiva de l’associació ha convocat la Assemblea General Ordinària en format mixt -presencial i telemàtic- per a l’aprovació dels comptes el proper dia 27 d’abril de 2022, a les 18:00 hores, a la seu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, al Passeig de la Bonanova, 47 d’aquesta ciutat, sota el següent

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea d’1 de desembre de 2021.
  • Informe de la presidència.
  • Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de l’exercici 2021.
  • Discussió i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2021.
  • Discussió i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2022 i informació de la situació de tresoreria.
  • Proposta de Pla de treball per a l’exercici 2022.
  • Torn obert de paraules.

Confima la teva assistència

A continuació de l’Assemblea us convidem a assistir a la sessió en la que impartirà la conferència “Palanques del Canvi” el director Assistencial del CatSalut, Dr. Ignacio Carrasco, i a continuació a la taula rodona “Respostes després de la pandèmia. Del que hem après al que estem fent”.

Al finalitzar la sessió s’oferirà un refrigeri.

Confima la teva assistència

 

Podeu descarregar la invitació amb tota la informació aquí

Back To Top