Skip to content

La Junta Directiva ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària dels socis/es del Cercle de Salut el pròxim dia 1 de desembre 2021, a les 17.30 hores al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

 • Dia: 1 de desembre de 2021.
 • Hora: 17:30 hores.
 • Lloc: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Carrer de Girona, 64, Barcelona
 • Modalitat: presencial (sempre que ho permetin les limitacions derivades de la situació epidemiològica) i, si escau, telemàtica.

Ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta de l’assemblea general de 22 de setembre de 2020.
 • Informe de la presidència.
 • Discussió i aprovació, si escau, de la Memòria de l’exercici 2020.
 • Discussió i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2020.
 • Informació sobre el pressupost de l’any 2021 i situació de tresoreria.
 • Aprovació proposta Pla de Treball 2022.
 • Torn obert de paraules.
Back To Top