Skip to content

D’acord amb l’article 15.2 dels estatuts de l’associació i del Reglament Electoral aprovat per l’Assemblea general, la Junta Directiva en sessió celebrada el 3 de març de 2021, ha acordat convocar eleccions parcials a la Junta directiva per cobrir cinc llocs, el pròxim dia 7 d’abril de 2021 a les 19.00 hores, fent-les coincidir amb la celebració de l’Assemblea general ordinària d’aprovació dels comptes anuals.

D’acord amb el Reglament Electoral s’inicia el procés electoral amb la comunicació a tots els socis mitjançant aquest anunci en el lloc web de l’associació i una comunicació individualitzada en les seves adreces electròniques.

Els aspirants a l’elecció hauran de presentar la seva candidatura telemàticament al secretari a través de l’adreça electrònica fjm@fjmadvocats.cat fins a les vint-i-quatre hores del dia 28 de març de 2021.

En la comunicació, els candidats han d’incloure les seves dades d’identificació personal i professional així com les de contacte (telèfon, adreça postal i adreça electrònica), i, si ho consideren oportú, una exposició succinta de les línies fonamentals del seu programa.

Accés al Reglament electoral del Cercle de Salut.

Accés al formulari per confirmar l’assistència a l’Assemble general (activitat només per a socis i sòcies del Cercle de Salut)

Back To Top