Skip to content

A la seu d’ACES es va celebrar una reunió conjunta de la Junta Directiva i el Consell Assessor del Cercle de Salut a la que va assistir la directora del Pacte Nacional de Salut, na Yolanda Lejardi Estévez, que va explicar com estaven enfocats els treballs per arribar a signar aquest Pacte, tant pel que fa als seus continguts agrupats en set esferes (sostenibilitat, governança, transformació digital, professionals, etc…) com a la organització dels treballs (grup d’experts i plenari d’agents socials i polítics). Va informar que al web del Departament està penjada tota la informació i bibliografia que s’ha treballat des de l’administració sanitària i on s’aniran penjant els successius documents que s’elaborin, i que a través del portal del Govern Obert es podran efectuar aportacions. Està previst que el Pacte es pugui signar en el termini d’un any que és el temps previst perquè els experts i el plenari finalitzin els seus treballs.

Per part del Cercle es va fer patent l’interès de la nostra associació de fer aportacions en el procés d’elaboració i se li va oferir a la directora el nostre recolzament lleial i crític. Lleial perquè estem convençuts de la bondat que tindria un pacte d’aquesta naturalesa per al bon funcionament i sostenibilitat del sistema i crític en sentit positiu perquè aquesta és la funció de la nostra associació . Després de la presentació es va obrir un interessant i ampli debat amb els i les assistents que van poder manifestar el seu parer i demanar aclariments. Un lloc comú de la majoria de les intervencions va ser que el Pacte ha de ser principalista i fixar línies mestres d’actuació per el desenvolupament del sistema de salut perquè si es pretèn baixar a la concreció de mesures serà difícil arribar a l’ampli consens necessari, que no unanimitat, i que tots els partícips en la seva elaboració han de partir d’una visió sistèmica i no de plantejaments corporatius.

Al final de la sessió vam quedat emplaçats amb la directora per concretar la participació del Cercle de Salut en l’elaboració del Pacte Nacional.

Back To Top