Skip to content

El Cercle de Salut se suma a la petició engegada per una trentena de professionals perquè Catalunya aculli la futura Agència Estatal de Salut Pública (AESAP). A aquesta petició també s’hi han sumat institucions com el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya, el Consell de Farmacèutics de Catalunya i el Consell de Veterinaris de Catalunya.

En les darreres dècades, l’Estat i les CCAA han desenvolupat capacitats en salut pública de forma heterogènia i no sempre de manera coordinada i eficient. Ara bé, la gestió de la crisi sanitària per la COVID-19 ha demostrat que aquesta coordinació és possible gràcies al treball col·laboratiu en xarxa i sota lideratges claus.

Des del Cercle de Salut creiem que és necessari comptar amb agències estables, consolidades i  independents, liderades pels millors, que tinguin capacitat real per fer planificacions a mitjà i llarg termini i que no estiguin sotmeses a la variabilitat política.

És per això, que des del Cercle de Salut celebrem el projecte de la futura AESAP, que suposa una oportunitat fonamental per assegurar unes capacitats clau del Sistema Nacional de Salut, especialment en l’àmbit de la vigilància, la prevenció, la promoció i la protecció de la salut i el recolzament i l’avaluació de les polítiques públiques, capacitats fortament necessitades d’un lideratge i d’una renovació tècnica i organitzativa.

Catalunya acull totes les condicions necessàries per acollir l’AESAP i a més compta amb una llarga tradició i un paper rellevant en el desenvolupament d’estructures sanitàries, especialment, pel que fa al suport i organització de les corresponents a la salut pública i, en concret, a la vigilància, prevenció i control de les malalties transmissibles.

Així doncs, des del Cercle de Salut, com a institució que vetlla per la millora del sistema sanitari, donem tot el nostre suport al Govern de Catalunya per tal que faci possible la ubicació de la futura agència a Catalunya.

Back To Top