Skip to content

El Consell de Ministres celebrat el passat 18 de juny  ha aprovat el Projecte de llei per a consolidar l’equitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut que modificarà diverses normes. Es crearà el Fòrum Obert de Salut, un òrgan d’assessorament permanent en el qual participaran els pacients i s’introduirà l’obligatorietat d’avaluar l’impacte en salut i els seus determinants en les Memòries de l’Anàlisi d’Impacte Normatiu de totes les normes que afectin sectors com habitatge, educació, medi ambient i transport, entre d’altres.

També s’homogeneïtzaran les exempcions d’aportacions dels usuaris en la prestació farmacèutica i ortoprotèsica.

S’autoritza la creació del Consorci de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries.

Finalment, s’estableixen les condicions generals per a l’accés i tractament de les dades sanitàries amb finalitats de planificació, gestió, avaluació i recerca.

A la Nota del Ministeri de Sanitat no es fa cap esment a la gestió directa que estava inclosa en el projecte de llei del mateix títol de 2022, perquè serà objecte de regulació en una llei específica: la Llei de gestió pública i integritat del SNS. El Cercle va presentar al·legacions en la fase de consulta pública prèvia que es poden consultar al bloc de la nostra associació.

Back To Top