Skip to content

El director del Catsalut, Dr. Adriá Comella, va pronunciar la conferència “L’estat de la situació de la sanitat catalana”, el passat 23 de gener, al Col·legi de farmacèutics, invitat pel Cercle de Salut. En la seva exposició va explicar la seva visió sobre els reptes que la sanitat catalana té avui en dia i sobre els components fonamentals a tenir en compte en l’elaboració del full de ruta per fer-hi front.

La conferència, a la que varen assistir més de 100 persones, va discórrer en un to col·loquial, on el conferenciant va reiterar en diverses ocasions la invitació a la participació del sector sanitari en la cerca de les solucions més apropiades.

El Dr. Comella va exposar el que a parer seu són els eixos sobre els que cal focalitzar-se atès que, des del seu punt de vista, són els que plantegen els principals reptes. En aquest sentit va destacar la problemàtica derivada de la disponibilitat, rols i relacions amb els professionals, la cronicitat, la innovació terapèutica i el seu cost, la governança del sistema i la necessitat de renovació d’estructures i equips en el sector.

El conferenciant va subratllar la necessitat d’abordar aquests reptes repensant de manera rotunda la forma de treballar, i sent ambiciosos en trobar les solucions, perquè el sector sanitari he de tenir capacitat d’atraure i retenir talent, i d’atraure i executar inversió i innovació. El Dr. Comella va apel·lar a buscar solucions que ens situïn sobre el que cal fer, sense imposar-nos, d’entrada, la restricció de recursos com un limitant. Aquesta limitació, en tot cas, apareixeria després i depenent dels cicles econòmics, però és indispensable abans de res saber què cal fer.

Des d’una vessant més estratègica, el Dr. Comella va destacar que cal proporcionar un nou equilibri entre complexitat, comunitat i proximitat. El terciarisme i la complexitat ens ha de proporcionar eines de progrés científic, atracció de professionals i orgull de sistema. Ha de tenir garanties, ser segura i limitada als nivells que permetin mantenir unes habilitats òptimes. En aquest sentit, també va ser ferm assenyalant que tots els centres no ho poden fer tot, i s’ha de saber quan un hospital ha arribat al seu sostre i posar-hi límits.

De la seva exposició es va despendre que la prioritat ha de ser centrar-se en la cronicitat i l’atenció a la quotidianitat, a què cal donar resposta des de l’atenció comunitària i la proximitat.

El Dr. Comella va comunicar que l’equip actual del Catsalut està definint un full de ruta en què cal la participació de tot el sector. En aquest, comencen a aparèixer alguns temes sobre els que cal plantejar solucions immediates, com ara:

  • Crear condicions per atraure metges de fora.  Cal atraure professionals i no ha de ser difícil incorporar 150 metges més als disponibles actualment.
  • Explotar les potencialitats de la recerca.
  • Definir una planificació operativa amb visió prospectiva, és a dir pensant en el futur i no en el passat. A hores d’ara ja s’ha d’estar treballant pel 2020 i no pel 2018 (en al·lusió a les dates de signatura de concerts).
  • Definir un model de governança del sistema macro i meso: qui fa què, quines responsabilitats, i amb quines eines.

La seva proposta de com fer tot això exigeix, des del seu punt de vista: Visió de sector global, fair play, consens, rigor i claredat, determinació, consistència i orientació a resultats.

Va acabar la seva exposició ressaltant la solidesa del sistema sanitari i la seva capacitat per superar grans dificultats i la seva aportació a la innovació, basada en la diversitat d’experiències i sobre la que va apuntar que és necessari fer de la diferència, un valor.

Back To Top