Skip to content

A mitjans de setembre Medscape va publicar les primeres conclusions de l’estudi “International Physician Compensation Report 2019: Do US Physicians Have It Best?” on es compara la situació dels Metges i metgesses d’Espanya, EUA, Regne Unit, Alemanya, França, Mèxic i Brasil.

Els autors han analitzat el salari brut anual dels professionals, les diferències retributives per gènere, el cost que té la seva formació universitària, el temps que dediquen a la burocràcia i el nivell de satisfacció global. A l’Estat espanyol les dades no donen bones notícies.

El catedràtic de l’UPF i soci del Cercle de Salut, Guillem López Casasnovas, analitza els resultats en aquest article d’opinió publicat a El Periódico el dia 5 d’octubre, Els sous dels metges. El catedràtic remarca les diferències notables en els sous a l’Estat i l’excessiva burocratització percebuda, que condueix al desànim i la sensació de burn out dels professionals perquè no poden realitzar la seva feina tal com desitjarien. Més enllà de la retribució, la motivació per l’exercici de la medicina al servei sanitari públic, afirma l’economista, “ha de procedir d’un incentiu intrínsec (de servei a la comunitat), reputació i d’estima, gaudint de la possibilitat d’enriquir el capital humà i els coneixements propis”. Caldria doncs, segons López Casasnovas, una redefinició de plantilles i de carrera professionals. I prestar més atenció al que recomanen els estudis d’anàlisi econòmic, de polítiques d’incentius i de gestió de personal.

Back To Top