Skip to content

Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es d’aplicació a partir d’avui 5 de juliol.

 • Es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Es declara el cessament de l’aplicació de les mesures contingudes als capítols II, III, IV, V (excepte l’article 27), VI i VII i a la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2021, de 20 de març, i en particular, de les relatives a l’ús obligatori de les mascaretes.

En aquest sentit, deixen de ser obligatòries les mascaretes a centres de salut, hospitals, farmàcies  i residències. S’insta a les administracions i a la ciutadania a seguir les següents mesures de prevenció i control:

 • S’utilitzin les mascaretes quirúrgiques i altres mesures de seguretat davant la presència de simptomatologia d’infecció respiratòria.
 • Els centres sanitaris són àmbits de vulnerabilitat especial,  en què la pandèmia ha posat de manifest la necessitat de reforçar l’ús de mascareta en determinats contextos i situacions, en particular:
  • Per les persones simptomàtiques quan estiguin en espais compartits.
  • Pels i les professionals que atenen casos simptomàtics.
  • Per les persones que treballen en unitats de Cures Intensives i en Unitats amb pacients vulnerables seguint les recomanacions de control d’infecció aconsellades pels Serveis de Medicina Preventiva i Prevenció de Riscos Laborals segons la valoració del risc de cada centre sanitari.
  • A les urgències hospitalàries o d’atenció primària, inclosa la sala d’espera.
 • Centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat, entorns on viuen les persones més vulnerables, encara que no es recomana l’ús universal de les mascaretes, es considera necessari prendre precaucions addicionals en cas d’aparició de símptomes en treballadors, residents o visitants, per evitar brots, cuidant en tot cas el benestar de la gent gran tant a nivell físic com emocional.
Back To Top