Skip to content

La pàgina web de Cercle de Salut (cercledesalut.cat) és uns dels mitjans de comunicació que utilitza l’associació per comunicar-se amb els seus socis. Durant aquest any ha rebut 6.122 visites. De mitjana, els usuaris que visiten la web ho fan durant gairebé dos minuts (1,50) i visiten 2,38 pàgines per sessió. Els apartats més visitats del web són el bloc (45,31%), les notícies (22,62%) i l’agenda (11,75%). La majora d’usuaris hi arriben a través d’enllaços directes (61,45%), el que consolida el newsletter com a via de comunicació efectiva amb els socis, ja que les dates d’enviament coincideixen amb els pics en les visites.

En comparació a l’any anterior, les visites al web de Cercle de Salut ha viscut una millora considerable. El nombre de visites ha augmentat un 53,63% (6.122 vs 3.985 en 2018), el de pàgines per sessió un 39,17% (2.38 vs 1.71) i la duració mitjana de les visites un 56,58% (1.50 vs 1.10).

Durant aquest any, els usuaris han utilitzat sobretot l’ordinador per consultar la pàgina web (57,2%). Ara bé, aquest dispositiu està frec a frec amb els smartphones (40,3%), i a mesura que l’any ha anat avançant han arribat a igualar-se. L’ús de l’ordinador té tendència a la baixa, i això fa pensar que el telèfon es pot posicionar en els propers mesos com a dispositiu principal de comunicació amb els socis.

Back To Top