Skip to content

El Cercle de Salut ha proclamat els nous membres que formaran part de la seva Junta Directiva durant els pròxims quatre anys. Les eleccions parcials per renovar la junta havien de celebrar-se el dia 7 d’abril de 2021, coincidint amb l’Assemblea General ordinària. Atès que s’han presentat set candidatures per ocupar els cinc llocs elegibles, i a l’empara de l’article 4.2 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, la Junta Directiva ha pres els acords necessaris per proclamar membres de ple dret de la Junta Directiva per un període de quatre anys  als set candidats presentats: Josep Lluís Lafarga Traver, Mónica Botta Santasuana, Narcís Pérez de Puig, Sílvia Cordomí Saborit, Josep Abelló Padró, Marc Soler Fàbregas i Francesc José María Sánchez.

Back To Top