Skip to content

L’Assemblea general del Cercle de Salut es va celebrar el proppassat 23 de gener a la seu  del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya, amb assistència de 27 socis.

En aquesta reunió de l’òrgan de govern es va donar compte de com havien quedat distribuïts els càrrecs a la Junta Directiva escollida a l’anterior assemblea : president Lluís Bohigas, vicepresidenta Olga Pané, tresorer Josep Fusté, secretari Francesc José María i responsable de comunicació Marc Soler.

La Memòria d’activitats del 2018 i el tancament dels comptes anuals del passat exercici  amb un resultat positiu de 9.017,00 € van ser aprovats per unanimitat, així com també va ser unànime la ratificació del Pla de treball 2019 que inclou la realització d’un estudi sobre el finançament de la sanitat catalana i la creació d’un grup de treball sobre col·laboració públic privada, i l’aprovació del pressupost per a l’any 2019 amb uns ingressos previstos de 16.000 € tots ells provinents de les quotes dels sòcies i de les entitats associades col·laboradores.

Back To Top