Skip to content

L’associació Cercle de Salut és una iniciativa promoguda per un ampli col·lectiu de persones de professions  diferents que  desenvolupen la seva activitat en  el sector salut,  interessades en la millora del sistema sanitari del nostre país per donar resposta  adequada als reptes  que planteja la societat catalana actual i a les demandes socials en matèria de salut.

El Cercle de Salut es proposa crear un  espai de reflexió en el qual  tinguin cabuda debats, elaboració d’informes, propostes i tota mena d’activitats divulgatives d’experiències basades en l’evidència de la seva efectivitat i en  l’anàlisi rigorosa de les dades disponibles, que puguin suposar bases de millora i de sostenibilitat del nostre sistema de salut.

Els professionals promotors d’aquesta iniciativa volem aportar criteris i participar en els processos d’elaboració de polítiques en l’àmbit de la salut i en modernitzar el sistema sanitari, en defensa dels interessos de la ciutadania actual i de les generacions futures.

El Cercle de Salut expressa el seu ideari, amb independència de l’administració pública i vocació de transversalitat, en el document que es pot trobar en aquesta mateixa web, al qual s’hi pot adherir tot aquell que coincideixi en el seu contingut.

En l’actualitat, el Cercle de Salut està format per una Junta Directiva composada per:

President: Enric Limón Cáceres

Vicepresident: Josep Lluís Lafarga Traver

Tresorera: Sílvia Cordomí Saborit

Secretari: Francesc José María Sánchez

Responsable de comunicació: Lluís Esteve Balagué

Vocals: Josep Abelló Padró, Josep Ganduxé Soler, Marta Gento Senallés, Sol Muñoz Moreno, Narcís Pérez de Puig i Anna Zarzosa Güell

Entitats Associades Col·laboradores:

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Consell de col·legis Farmacèutics de Catalunya
La Unió
CoMB
Hospital Sant Joan de Déu
Col.legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya
COEC
Back To Top