Skip to content

La recent aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut pel Consell de Direcció del CatSalut, ha posat a l’ordre del dia la qüestió sobre com s’ha de regular la relació entre el finançador i els proveïdors de serveis en funció dels diferents tipus de personificació jurídica que existeixen en el camp de la provisió.

És per això que, d’acord amb les nostres finalitats fundacionals, el Cercle de Salut vol contribuir a la creació d’espais de debat on es puguin plantejar obertament els diferents punts de vista organitzant la següent jornada que es celebrarà a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya in memoriam de qui va ser el seu degà i membre fundador de la nostra associació en Jordi Guix:

LA INCIDÈNCIA  DE LES FORMES DE GESTIÓ EN EL FUTUR DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT DE CATALUNYA.

Participants:

David Elvira Martínez. Director del Servei Català de la Salut

José Luis Monzón Campos. Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat de València. President de la Comissió Científica del CIRIEC

Ramon Massaguer Meléndez. Director General Fundació Puigvert

 

Modera: Francesc José María Sánchez. Secretari del Cercle de Salut

Dia : 6 abril de 2017

Hora : 18:30 h

Lloc: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Aula Pompeu Fabra

Via Laietana 39, Barcelona

 

INSCRIPCIONS TANCADES

Back To Top