Skip to content

D’acord amb l’article 15.2 dels estatuts de l’associació i del Reglament Electoral aprovat per l’Assemblea general, la Junta Directiva en sessió celebrada el 14 de febrer de 2023, ha acordat convocar eleccions parcials a la Junta directiva per cobrir sis llocs, el pròxim dia 22 de març de 2023 a les 17.00 hores, fent-les coincidir amb la celebració de l’Assemblea general ordinària d’aprovació dels comptes anuals.

D’acord amb el Reglament Electoral s’inicia el procés electoral amb la comunicació a tots els socis mitjançant aquest anunci en el lloc web de l’associació i una comunicació individualitzada en les seves adreces electròniques.

Els aspirants a l’elecció hauran de presentar la seva candidatura telemàticament al secretari a través de l’adreça electrònica fjm@fjmadvocats.cat fins a les vint-i-quatre hores del dia 12 de març de 2023.

En la comunicació, els candidats han d’incloure les seves dades d’identificació personal i professional així com les de contacte (telèfon, adreça postal i adreça electrònica), i, si ho consideren oportú, una exposició succinta de les línies fonamentals del seu programa.

Accés al Reglament electoral del Cercle de Salut.

Accés al formulari per confirmar l’assistència a l’Assemblea general (activitat només per a socis i sòcies del Cercle de Salut)

Back To Top