Skip to content
La Junta directiva de l’associació ha convocat l’Assemblea General Ordinària per a l’aprovació dels comptes el pròxim dia 22 de març de 2023, a les 17.00 hores, al saló d’actes del centre corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587 Barcelona)
 • Dia: 22 de març de 2023
 • Hora: 17.00 hores.
 • Lloc: Sala d’actes del centre corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587)
 • Modalitat: presencial
ORDRE DEL DIA
 1. Aprovació de l’Acta de l’assemblea general de 27 d’abril de 2022.
 2. Eleccions parcials per cobrir sis llocs a la Junta Directiva: Votació o, en el seu cas, informació de la proclamació de candidats.
 3. Discussió i aprovació, si escau, de la Memòria de l’exercici 2022.
 4. Discussió i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2022.
 5. Aprovació proposta Pla de treball 2023.
 6. Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2023.
 7. Torn obert de paraules
Nota: A continuació de l’assemblea, a les 18.00 hores, hi haurà una sessió organitzada pel Cercle de Salut sobre l’autonomia del pacient amb destacades personalitats del món de la bioètica: “Autonomia dels pacients i drets d’informació i documentació clínica. Albirant el futur”
Back To Top