Skip to content

El passat 21 de novembre, el Cercle de Salut va comparèixer davant els ponents de la Comissió de Drets Socials per la proposició de la Llei del Tercer Sector Social, al Parlament de Catalunya. El Cercle de Salut es va posicionar com a ferm defensor del model de col·laboració publicoprivada per a la prestació de serveis públics, i va destacar la importància del reconeixement normatiu amb rang legal del Tercer Sector Social. A més, es va comentar que caldria esmentar explícitament a les organitzacions de voluntariat i a les ONG en el llistat d’entitats que conformen el Tercer Sector Social. Finalment, també es va considerar que el món local, a través de les seves associacions municipalistes, hauria d’estar representat a la Mesa de Diàleg del Tercer Sector.

 

Accés al text de la compareixença.

Back To Top