skip to Main Content

Valoració del Reial Decret Accedir pel qual es declara l’estat d’alarma: aspectes competencials i efectivitat de les mesures adoptades

Bloc

Notícies

Col·loqui “Els experts es pronuncien sobre el futur de la sanitat”

Dimarts 10 de novembre es va celebrar via online el col·loqui “Els experts es pronuncien…

read more

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CERCLE DE SALUT

La Junta ha acordat convocar l'Assemblea general ordinària dels soci/es del Cercle de Salut el…

read more

Acords presos a la 37a junta directiva del Cercle de Salut

Aprovar l'acta de la sessió de la Junta de data 10 de juny de 2020.…

read more

Col·laboradors

Col·legi D’Economistes De Catalunya
Consell De Col·legis Farmacèutics De Catalunya
La Unió
CoMB
Hospital Sant Joan De Déu
Col.legi Oficial D'Òptics I Optometristes De Catalunya
Back To Top