Skip to content

El Pla Integral de Tabaquisme: Un bon full de ruta cap a la reducció del tabaquisme

El tabaquisme continua sent un problema de salut pública significatiu, amb conseqüències devastadores per a la població. A Espanya es produeixen 56.000 morts anuals atribuïdes al tabac, el que representa el 13,7% de tota la mortalitat. A Catalunya, aquestes xifres suposen al voltant de 9.000 morts, amb la mateixa càrrega de mortalitat atribuïble. A més, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, el 24% de la població adulta catalana era fumadora l’any 2022. Aquestes dades reflecteixen una alta prevalença de consum de tabac a Catalunya, malgrat els esforços realitzats en els darrers anys per reduir-lo.

Pel que fa als joves de 14 a 18 anys, les dades de l’ESTUDES 2021 revelen que el 23,9% havia consumit tabac en els últims 30 dies, posant de manifest la persistència de l’accés a aquesta substància malgrat les restriccions de venda a menors d’edat.

El gener de 2006, Espanya es va destacar com un dels primers països europeus en implementar una llei integral per al control del tabaquisme (llei 28/2005). Aquesta llei, modificada el 2010 (42/2010), va contribuir a reduir l’exposició al fum ambiental del tabac en espais públics tancats. Tanmateix, des de llavors, han sorgit nous reptes, ja que a més del tabac tradicional, s’ha produït un creixement de productes alternatius com les cigarretes electròniques i les pipes d’aigua que representen un desafiament addicional en la lluita contra el tabaquisme, especialment entre els joves. És crucial que les polítiques de salut pública abordin aquests nous productes de manera efectiva per prevenir un augment en el consum de tabac entre les generacions més joves.

De fet, el progrés en noves mesures de prevenció i control del tabaquisme ha estat limitat des de l’any 2010, i Espanya s’ha situat per sota de les polítiques que els nostres veïns han aplicat per frenar l’epidèmia, com l’increment dels impostos, l’empaquetat genèric, la regulació i equiparació dels cigarrets electrònics al tabac manufacturat, entre altres.

El Pla Integral de Tabaquisme (PIT), en el qual es porta treballant almenys tres anys, és un full de ruta per impulsar l’avanç legislatiu en aquest àmbit. Aquest pla és fruit del treball en col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, tècnics de les comunitats autònomes (CCAA) i nombroses institucions, i proposa una sèrie de mesures fonamentals que se centren en cinc punts clau: prevenció, ajuda per deixar de fumar, reducció de l’exposició, investigació i coordinació del control. El pla ha estat presentat a les comunitats autònomes a la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut, que han donat la seva aprovació per la seva discussió en l’agenda legislativa.

Després del vistiplau inicial per les CCAA caldrà anar aplicant les mesures proposades pel pla a través de diverses modificacions de la llei, decrets i directrius. Evidentment, seria ideal poder modificar la llei actual (42/2010 modificada del 28/2005) per comptar amb un document legislatiu únic, però està pendent de saber si a nivell polític serà millor aprovar regulacions i directrius més específiques per tal de poder comptar amb el suport dels diferents partits i avançar de manera més diligent.

Una de les propostes que ja s’ha començat a discutir de les recollides en el PIT és la implementació de l’etiquetatge genèric en les caixetes de tabac, una mesura que s’ha demostrat efectiva en altres països per reduir la prevalença de consum de tabac. Aquesta mesura s’ha anunciat que es sacarà en forma de Reial decret.

L’empaquetat del tabac és l’únic mitjà que tenen en l’actualitat les tabaqueres per a la promoció i publicitat de la marca, principalment en països com Espanya i els de la Unió Europea, on ja s’ha prohibit la publicitat, la promoció i l’esponsorització del tabac. L’empaquetat genèric és la mesura de control del tabaquisme més recent, implantada ja en 22 països, incloent-hi França, Bèlgica o Irlanda, que contraresta la publicitat a través de l’envàs de tabac. L’empaquetat genèric fomenta el canvi d’actituds i comportaments en relació amb el consum de tabac, fent els productes del tabac i el seu consum menys atractius, la qual cosa porta a la reducció de la seva demanda, principalment entre els adolescents i adults joves. A més, l’empaquetat genèric augmenta l’eficàcia dels advertiments sanitaris inclosos en el paquet. Un altre aspecte que augmenta, especialment entre els joves, l’atractiu del tabac i dels productes relacionats és el fet d’afegir additius i components que confereixen aromes.

Aquesta és la primera proposta després de l’anunci de la ministra, que ha mostrat tant amb les societats científiques com amb les comunitats autònomes, el seu compromís en avançar en el control del tabac. No obstant, faltarà incloure altres mesures també cost efectives incloses en el PIT per tal d’avançar eficaçment en el control del tabac.

Em resum, el pla és un pas important en la lluita contra el tabaquisme a Espanya i a Catalunya, però el seu èxit dependrà d’una implementació efectiva i d’un compromís continu per part del govern i les autoritats sanitàries. Sens dubte és fonamental que es segueixi treballant en la prevenció i el control del tabaquisme per garantir una societat més saludable per a tots els seus ciutadans.

Dra. Cristina Martínez
Membre del Cercle de Salut
Cap adjunta de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia.
Professora associada de la Universitat de Barcelona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top