Skip to content

DE TANT EN TANT UN BONA NOTÍCIA : EL SNS TORNA A SER UNIVERSAL

Divendres passat el Consell de Ministres va aprovar la norma que ha restablert l’accés universal al Sistema Nacional de Salut. Amb la mateixa tècnica que va emprar el Partit Popular l’any 2012 per limitar l’accés de determinats col·lectius a l’atenció sanitària finançada amb fons públics, la del decret llei per motius d’urgència.

El govern del PSOE, que en el seu dia va interposar recurs d’inconstitucionalitat contra la decisió del PP que no va prosperar, ha corregit el punt  negatiu  d’inflexió respecte a la universalització de l’atenció  que va suposar un important retrocés en els avenços que s’havien produït en aquesta direcció des de que es va aprovar la Llei General de Sanitat.

La titularitat del dret a la protecció de la salut torna a raure en el concepte de ciutadania front el d’assegurat i beneficiari. Les persones estrangeres adultes no autoritzades a residir a l’Estat espanyol (els “sense papers”)  ja no queden excloses del dret de protecció a la salut i a l’assistència sanitària.

El passat 5 d’abril la Junta Directiva del Cercle de Salut, conseqüent amb la defensa  dels principis i valors que han presidit la construcció del Sistema Nacional de Salut, va condemnar el recurs d’inconstitucionalitat del Govern espanyol contra la llei  del Parlament de Catalunya d’universalització de l’atenció sanitària.

Ara no podem menys que congratular-nos per aquest canvi legislatiu que restableix un dret tan fonamental  per a aquells col·lectius  que són més vulnerables i torna al sistema públic a la senda que mai havia d’haver deixat : la de la universalització de l’atenció sanitària.

JUNTA DIRECTIVA DEL CERCLE DESALUT

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top