Skip to content

Nursing Now!

La Infermeria manté una posició central en tot el sistema d’atenció sanitària. Les infermeres representen la meitat del personal sanitari a tot el món i proporcionen el 90% de les cures professionals. A més, infermeria s’ha expandit des que es va constituir com a professió, cada cop tenim més infermeres en nous entorns. Hem demostrat el compromís per la millora de la cura als pacients, la família i la societat. Som les professionals amb un coneixement més profund i global del pacient. Estem a primera línia de la cura, en totes les transicions i advocant sempre pels interessos del pacient. Aquesta realitat és deguda, en gran part, a què al nostre país les infermeres tenen una excel·lent preparació universitària; les escoles i facultats d’infermeria estan realitzant molt bon treball.

Les funcions de les infermeres estan en continu avanç. Ja hi ha moltes que han assumit funcions avançades i especialitzades, i cada vegada es duen a terme més serveis nous i innovadors dirigits aquestes professionals. Mitjançant el seu enfocament holístic en la persona i la salut, i la seva proximitat a la comunitat local, les infermeres estan especialment ben preparades per afrontar adequadament el creixement de les malalties cròniques, no transmissibles, les comorbiditats en l’envelliment, les necessitats dels infants i adolescents, i l’alfabetització en salut.

Malgrat la seva inqüestionable contribució a la salut, aquesta realitat co-existeix amb evidència que mostra que les infermeres sovint estan infravalorades i que el seu veritable potencial no s’utilitza plenament. Aquest fet limita l’aplicació de les seves competències (coneixements, habilitats i actituds), un fet que suposa un extraordinari malbaratament de talent i de recursos, que es veu empitjorat en molts casos per entorns assistencials deficients. Les infermeres han de ser empoderades i desenvolupar les seves funcions, de manera que puguin jugar un paper rellevant en les millores assistencials de manera ràpida, rendible i amb un alt nivell de qualitat.

La campanya Nursing Now té el seu origen al Parlament Britànic, concretament a la Cambra dels Lords. Un grup de treball sobre Salut Global, que incloïa representants de tots els grups polítics, va publicar un informe el 2016, després d’haver-se assessorat per experts i de fer una revisió exhaustiva de la literatura sobre la situació de la infermeria en l’àmbit global. Aquest informe Titulat “The triple Impact” arriba a la conclusió que si es potencia i s’inverteix en Infermeria s’obtenen tres tipus de resultats. D’una banda, s’assoleixen millores assistencials en la cura del pacient i en la salut dels ciutadans. En segon terme, millora l’equitat de gènere, i tercer lloc, millora l’economia dels països. A partir d’aquest informe, el coordinador d’aquest grup, Lord Crisp, conjuntament amb el Consell Internacional d’Infermeria i l’Organització Mundial de la Salut van endegar la campanya Nursing Now per tal d’impulsar, enfortir i desenvolupar la Infermeria a escala global.

La Visió de la campanya és millorar la salut mundialment, elevant el perfil i l’estatus de les infermeres en tot el món. El que pretén és influenciar els governs, als polítics i als gestors perquè inverteixin en les infermeres i utilitzin les seves competències per a millorar el nivell assistencial. Aquesta campanya es va iniciar el gener del 2018 i finalitzarà el 2020, any que se celebrarà el 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale i l’any mundial de la Infermeria, que ha declarat les Nacions Unides a l’Assemblea Mundial de Salut.

Els objectius específics de la Campanya són:

  1. Major inversió per millorar l’educació, el desenvolupament professional, les normes, la regulació i les condicions d’ocupació de les infermeres.
  2. Major i millor difusió de pràctiques efectives i innovadores en Infermeria.
  3. Major participació de les infermeres en les polítiques de salut global. Garantir que les infermeres participin cada cop més en la presa de decisions.
  4. Més infermeres en llocs de lideratge i més oportunitats de desenvolupament en tots els nivells.
  5. Més evidències per als responsables polítics i de presa de decisions, sobre àrees en què la infermera pot tenir més impacte, identificant aquells factors que estan impedint que assoleixin el seu màxim potencial i el procediment per a abordar aquests obstacles.

Hi ha tres tipus de grups treballant a diferents nivells els objectius de la campanya: els regionals (que inclouen diferents països), els estatals i els locals. A l’estat espanyol, com té les competències sanitàries transferides, es va aprovar que primerament es formarien els grups de cada comunitat autònoma o nacionalitat amb els mateixos requisits que els grups estatals. El passat 14 de febrer, Catalunya va fer el llançament del grup Nursing Now Catalunya, la nostra Consellera Alba Vergés es va sumar a la campanya. El llançament nacional amb l’adhesió de la Ministra de Sanitat, Dra. María Luisa Carcedo, el Consejo General de Enfermería Española i totes les associacions d’infermeria es va realitzar el 13 de maig. Des d’aleshores, aquests grups estan treballant els cinc objectius en relació a les necessitats específiques del seu context. Totes les infermeres poden participar unint-se a Nursing Now.

El meu agraïment a la nostra Consellera Vergés pel seu compromís amb els objectius de la campanya. També vull agrair el compromís del Consell de Col·legis d’Infermeria i d’altres organitzacions Catalanes com, l’ADEIC, l’ACDI, l’AIFICC, SCBI i la UNIÓ d’Hospitals. A més, aquests objectius han estat signats per gerents i directores d’infermeria de diferents organitzacions com l’ICS, Hospital de Sant Pau, Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron i Universitats tant públiques com privades. Animo a la participació activa de les infermeres en aquesta campanya per l’indubtable impacte que tindrà sobre la salut al nostre país.

Adelaida Zabalegui, RN, PhD, FEANS
Membre del Comitè de Direcció de 
Nursing Now

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top